Medialúa, obradoiro de coiro


Capítulo piloto dun proxecto presentado á Asociación Galega de Artesáns e Artesás