Material didáctico | Santillana Obradoiro


Material didáctico para Lingua e Literatura Galega, editorial Santillana Obradoiro
- Gravación e edición de vídeos contacontos.
- Guionización e realizacións das animacións en motion graphics para cursos da ESO.
- Enriquecemento sonoro de pistas de audio para Educación Primaria.

Contacontos, locución e interpretación: Xosé Barato e Rocío González.♫ Audios-Santillana-Obradoiro-2.mp3

♫ Audio-Santillana-Obradoiro-1.mp3