Área de descanso | Gayo Pinheiro
Fotografamos a Clara Gayo e Iria Pinheiro en Área de descanso. Neste espazo cabaretesco elas falan, opinan, critican e analizan o mundo no que vivimos. Parodian os roles e nútrense de personalidades enchendo o escenario de personaxes que se burlan do real.